THE CHRONICLES OF NARNIA | By C. S. Lewis

The Chronicles of Narnia (NA)
Biên niên sử Narnia

Vietnamese Translations

Kim Đồng Publishing House (2006)
Printing: Hồ Chí Minh City

Translator: Hồng Vân
Illustrator: Pauline Baynes
Cover: Cliff Nielsen

The Lion, the Witch and the Wardrobe

Sư tử, phù thuỷ và cái tủ áo, 2006
ISBN: None

Prince Caspian

Hoàng tử Caspian, 2006
ISBN: None

The Voyage of the Dawn Treader

Trên con tàu hướng tới bình minh, 2006
ISBN: None

The Silver Chair

Chiếc ghế bạc, 2006
ISBN: None

The Horse and His Boy

Con ngựa và cậu bé, 2006
ISBN: None

The Magician's Nephew

Cháu trai pháp sư, 2006
ISBN: None

The Last Battle

Trận chiến cuối cùng, 2006
ISBN: None